Inschrijven

Inschrijvingsmomenten

Je kan je inschrijven in VBS Ons Wereldje na contact te hebben opgenomen met de directie. In samenspraak met meester Andy wordt er een afspraak gemaakt om met hem of met juf Danja van het secretariaat jouw kind in te schrijven in onze school. De contactgegevens vind je op onze website bij 'contact'.


Wenuurtjes bij de jongste kleuters
Jullie zijn altijd welkom om kennis te maken met onze school op volgende momenten van 9u tot 10u. Wij passen ons evenwel graag aan! Geef maar een seintje dan.

 • Woensdag 25 oktober 2023
 • Woensdag 20 december 2023
 • Woensdag 24 januari 2024
 • Woensdag 7 februari 2024
 • Woensdag 27 maart 2024


De belangrijkste regels voor alle basisscholen in een notendop.

 • Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een school naar keuze.
 • Inschrijvingsregels gelden alleen voor nieuwe inschrijvingen. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.
 • Alle scholen moeten vooraf laten weten hoeveel kinderen ze kunnen inschrijven.
 • Er gelden afspraken over wanneer een school van start mag gaan met de inschrijvingen.
 • Er gelden voorrangsperiodes voor:
  - Broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school.
  - Kinderen van personeel verbonden aan de school.
  - Indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Dit zijn leerlingen die al dan niet aan bepaalde criteria* voldoen. Aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en een meer gelijke verdeling over de scholen heen. Meer info vind je op www.ond.vlaanderen.be/GOK.

*(Niet-)indicatorleerlingen: het kind geniet al dan niet van een schooltoelage, de mama heeft al dan niet een diploma secundair onderwijs.


Instapdatum

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Bereken de instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.


kinderen geboren tussen

                 starten op

dus vanaf …

01/01/2021 - 01/03/2021

1ste  schooldag van september

01/09/2023

02/03/2021 - 06/05/2021

na de herfstvakantie

06/11/2023

07/05/2021 - 08/07/2021

na de kerstvakantie

08/01/2024

09/07/2021 - 01/08/2021

1ste schooldag van februari

01/02/2024

02/08/2021 - 19/08/2021

na de krokusvakantie

19/02/2024

20/08/2021 - 15/10/2021

na de paasvakantie

15/04/2024

16/10/2021 - 13/11/2021

na hemelvaart

13/05/2024

14/11/2021 - 31/12/2021

1ste  schooldag september 2024

01/09/2024