Praktisch

Schooluren

Lees hier alles over onze schooluren

Voor- en naschoolse opvang

Ontdek hier wanneer we voor- en naschoolse opvang voorzien

Schoolbrochure

Download hier onze schoolbrochure en zorgvisie

Vrije dagen

Verlofdagen en pedagogische studiedagen

Ouderraad

Leer onze ouderraad en hun werking kennen

De Kinderkosmos en KSD Secundair

Bij KSD kan je schoollopen van je 2,5 tot 18 of 19 jaar!